Til etablering af et Modtagecenter for Østersturisme ved Limfjorden

På Finansloven for 2018 var der afsat 7,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 (i alt 19 mio. kr.) til at etablere og drive et modtagecenter for østersturisme ved Limfjorden. Bevillingen er dog justeret til 17,7 mio. kr.

I bevillingen er der formuleret fem initiativer som projektet skal adressere:

#1 Digital Platform

#2 Branding af Limfjorden

#3 Styrkelse af Dansk Madkultur

#4 Styrkelse af Lokale Erhverv og Industri

#5 Fremme af Bæredygtig Udnyttelse af Naturressourcer