Fjordens liv, økosystemer, historie og kulturarv

Limfjordens biologi, liv og landskaber præger Mors og Limfjordsegnen. Det ligger til grund for en stor del af områdets økonomi og erhverv og ikke mindst kulturen og historien.

Der er store potentialer for erhverv og industri, samt uddannelses- og forskningsmæssige perspektiver i fjorden og dens ressourcer. Her er også stor basis for oplevelser og formidling om fjorden og denne unikke egn for besøgende og lokale.

Der kan skabes flere muligheder for, at de lokale produkter kan opleves her ved Limfjorden, og at deres historie bliver formidlet. Her kan børn opleve og lære om fjordens organismer, hvorved skaldyr fremmes i deres bevidsthed.

Med centret ønsker vi at styrke egnens fælles fortælling, fremme kendskabet til Limfjorden generelt, agere bindeled mellem de forskellige oplevelsestilbud og inddrage relevante aktører for at kæde fjorden sammen.

I området omkring Limfjorden er der en bred vifte af aktører inden for forskning, industri, fiskeri, erhverv og turisme. Ønsket er at skabe en platform for samarbejde omkring udviklingen af nye oplevelser inden for gastronomi, aktiviteter ved, i og på fjorden og events for besøgende fra ind- og udland.

Med centret ønsker vi, at skabe et forum for videns- og erfaringsudveksling om skaldyrsfiskeri og erhverv for at fremme denne bæredygtige industri i Limfjorden.

Der kan knyttes en biolog/naturvejleder til centret, evt. i samarbejde med Dansk Skaldyrcenter, som kan indgå i formidling af fjordens biologi i skolernes biologiundervisning.

Gymnasiet kan udvikle tværfaglige uddannelseslinjer med biologi, gastronomi og idræt.