Fjordens muligheder for søsport, aktivitet og som samlingspunkt

Mors er omgivet af Limfjorden og alle de muligheder, den rummer for aktivitet og sport.

Tilgængeligheden til fjorden kan fremmes for børn og unge i kraft af en sammenkobling med skoler og uddannelsesinstitutioner. Gode faciliteter kan fremme aktiviteter på fjorden for lokale og besøgende. Det vil kunne positionere Limfjorden som søsportsområde på landsplan.

Ønsket er at aktivere fjorden som en stedbunden ressource for Nykøbing ved at skabe bedre fysisk sammenhæng mellem fjorden og byen. Og derved også skabe rammerne for aktiviteter ved og på vandet for alle aldre.

Disse rammer vil give både foreningerne, de lokale og besøgende bedre muligheder for at være aktive på, i og ved vandet.

Centeret skal være en del af skolernes læringsmiljø, så børn og unge introduceres både til et liv ved og med fjorden og til fællesskaberne tilknyttet centeret.

Her kan etableres faciliteter for skoler og uddannelsesinstitutioner og derigennem tilknytte de yngre generationer på øen til projektet, samt skabe liv i centret året rundt

Her vil kunne skabes mulighed for iværksætteri og innovative udviklingsmuligheder indenfor søsport rundt om Limfjorden og i Danmark. Der kan udvikles søsportskurser til lokale og besøgende, og der kan skabes rum til udvikling af kompetencer som underviser

Gymnasiale idrætslinjer med søsport som fokus vil kunne etableres, med tværfaglige spor til biologi og fjordens muligheder for erhverv.