Oplevelsescenterets historik

Et oplevelsescenter med udgangspunkt i den unikke og stedbundne Limfjordsøsters

I 2018 blev der bevilliget 19. mio. kr. (justeret til 17,7 mio. kr.)over 4 år til Morsø Kommune til "etablering og drift af et modtagecenter til østersturisme ved Limfjorden" og med udgangspunkt i den unikke og eftertragtede europæiske fladøsters, som kun findes i Limfjorden.

På den samme finanslov blev der bevilliget 30. mio. til et Østersklækkeri ved Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua. De to projekter er uafhængige, men understreger samlet set at Mors er centrum for østers og skaldyr i Danmark.