Søsportscenterets historik

Et længe ønsket projekt

Der givet mulighed for at etablere et søsportscenter i Nykøbing med en ny lokalplan i 2010. Forud var indgået en aftale med Jante Development A/S og flere foreninger om realisering af et søsportscenteret, og anlægsarbejdet blev igangsat. Med Jante Developments konkurs gik projektet i stå i 2015 og jorden og dele af det allerede gennemførte faldt tilbage til Morsø Kommune. Efterfølgende har en ny arbejdsgruppe bl.a. med repræsentation af de foreninger, der oprindeligt var med i projektet, ført projektidéen videre.

Morsø Kommune gik ind i processen i 2018 og har bevilliget 11 mio. kr. til gennemførelsen.