Studietur for søsportscenter

I foråret 2019 var en række interessenter fra skoler, institutioner, foreninger og kommunen samlet på en studietur til 3 maritime centre rundt om i Jylland af forskellig størrelse.

De 3 centre var Søsportens hus i Silkeborg, Den flydende Kajakklub i Vejle og områderne omkring klubben samt Aalborg Fjordpark.

De 3 projekter skulle give inspiration til interessenterne og være udgangspunkt for dialog omkring skalaen på et fremtidigt center på Mors. På det tidspunkt var koblingen mellem søsport og oplevelsescenter for østersturisme ikke fastlagt. Derfor var fokus selvfølgelig primært på fjordens muligheder for søsport og aktiviteter og i nogen grad på formidlingen af fjordens liv i sammenhæng med institutionernes brug af fjorden i undervisning og aktiviteter.

Konklusionerne fra studieturen var, at der skulle arbejdes med et center fyldt med liv, men at dobbeltfunktionerne skulle tænkes meget nøje igennem. Det både for at opnå et ejerskab til stedet for den enkelte brugergruppe men også for at undgå uhensigtsmæssige overlap, som gør det svært at gennemføre centrale aktiviteter. Den tætte kobling mellem vand og land blev også understreget af flere, det skal være nemt for de etablerede aktiviteter men også indbyde til de spontane og uorganiserede aktiviteter.