Introduktion

Centret skal forestå formidling, vidensdeling og læring om Limfjorden. Det overordnede formål er at løfte og udvide alle muligheder relateret til østers, skaldyr, fjordens øvrige ressourcer og aktivitetsmuligheder i Limfjordsområdet.

Centret skal forestå formidling, vidensdeling og læring om Limfjorden. Det overordnede formål er at løfte og udvide alle muligheder relateret til østers, skaldyr, fjordens øvrige ressourcer og aktivitetsmuligheder i Limfjordsområdet.

Centret vil samarbejde med relevante interessenter, der repræsenterer fiskeri, industri, forskning, uddannelse, foreninger, det private erhvervsliv og events/kulturelle tilbud.

Projektet er knyttet op på fem initiativer forbundet med bevillingen på finansloven, og der vil være en naturlig kobling til finanslovsinitiativet ”Storskala Østersklækkeri”, som er under etablering på Dansk Skaldyrcenter samt Regeringens Gastro 2025 udspil.

Ambitionen er at skabe et krydsfelt til fremme af innovation og iværksætteri, fostre et aktivt miljø omkring vandet i Nykøbing og skabe et attraktivt sted at besøge for såvel turister som lokale.

Projektet hviler på tre søjler, formuleret ud fra tre perspektiver på Limfjorden og på centeret.

Se vores foreløbige projekt prospekt her: Prospekt

De tre søjler:

Fjordens Fødevarer:
Det Kulinariske skatkammer

Fjordens liv:
Biologi, økosystemer, historie og kulturarv

Fjordens aktiviteter:
Søsport- og aktivitet, samlingspunkt
for lokale og en attraktion for besøgende