Nyheder

Her finder du de seneste nyheder om udviklingen i projektet

11.11.2020: Epinion skal lave markedsanalyse

På styregruppemødet fredag d. 6/11 2020 blev det vedtaget at Epinion skal lave markedsanalysen for projektet.

Som det næste vigtige skridt skal der nu udarbejdes en markedsanalyse, som skal belyse markedsgrundlaget for projektet og denne nye attraktion i området.

I løbet af processen vil Epinion se på markedspotentialet, herunder mulige besøgende - danske og udenlandske turister, lokale og kerne brugere med henblik på søsport, gastronomi og outdoor tilbud. 

Herefter vurderes selve målgrupperne ud fra nuværende turisttal for området, trends, konkurrencesituation, infrastruktur og synlighed.

Til sidst vi man foretager en komparativ vurdering af projektet her i forhold til sammenlignelige attraktioner i området, Danmark og internationalt.

Analysen vil basere sig på dataindsamling fra alle relevante datakilder i Danmark og så vil der blive udarbejdet en panelundersøgelse specifikt for projektet med 1000 interviews. Dette vil kunne sikre så stedsnært og aktuelt et billede for markedsanalysen, som bliver et meget værdifuldt materiale fremadrettet.

Vi glæder os rigtig meget til at samarbejde med Epinion! 

21.9.2020: Nye stærke kræfter på turismefronten

Dansk Kyst og Naturturisme vil rådgive og bidrage med ekspertise til projektet.

Tirsdag d. 8/9 2020 mødtes dele af arbejdsgruppen med Jacob R. Kirkegaard Larsen om projektet. Dansk Kyst og Naturturisme har en stærk profil i dansk outdoor turisme og destinationsudvikling. Blandt spændende projekter kan nævnes Forretningsklynger i Nationalpark Mols Bjerge, med blandt andet etablering af en digital oplevelsesportal - med rivende succes.

Jacob finder vores projekt utrolig spændende og ser et stort potentiale, netop i koblingen imellem de tre søjler af projektet. Det er ikke set andre steder.

Som en pendent til Lokale og Anlægsfonden vil Dansk Kyst og Naturturisme rådgive fremadrettet og bidrage med en vigtig tyngde på turismefronten.

Vi glæder os til samarbejdet!

9.17.2020: Studietur i Limfjordslandet

Projektgruppen har været ude for at stifte nye samarbejdspartnere rundt om Limfjorden

Onsdag d. 16/9 2020 var projektgruppen på besøg, først, i Thyborøn og Jyllandsakvariet. Michael Madsen startede Jyllandsakvariet og ejer stedet den dag i. Han viste rundt og fortalte om stedet og de aktiviteter som der er søsat. Som det seneste skud på stammen har Michael omdannet et gammelt frysehus til et udstillingssted for is-skulpturer - "Iskunsten"!

Herfra gik turen videre til Ertebølle, hvor centerchef og arkæolog Louise Villadsen gav et spændende indblik i stenaldercentrets arbejde med formidling og arkæologi. Den verdensberømte køkkenmødding af østersskaller fortæller om de mennesker som levede her for ca. 6000 år siden. Den giver os også forståelse for nuværende temaer, så som klimaforandring og folkevandringer. Ertebølle fortæller hermed en fantastisk del af Limfjorden og østers historie.

Til sidst gik vejen til Løgstør og Limfjordsmuseet. Her fortalte direktøren Anders Bloksgaard om hvilket spændende sted Limfjordsmuseet er og om alle de aktiviteter og oplevelser som de byder på. Igen, et andet perspektiv på fjorden og en vigtig del af den samlede fortælling om Limfjorden.

Vi ser utrolig meget frem til at samarbejde på tværs af fjorden!

 

11.8.2020: Opstart af rådgivningsforløb med Lokale og Anlægsfonden
Inden sommer var der en indledende dialog med Jakob Færch om opstart af et rådgivningsforløb med Lokale og Anlægsfonden. Jakob er udviklingskonsulent hos fonden og har stor erfaring i at rådgive i udviklingen af projekter af denne skala. De blev præsenteret for projektet i foråret og fandt det meget spændende.

I tirsdags holdt hele arbejdsgruppen opstartsmøde med Jakob og hans kollega Jens Øyås Møller og indledte selve rådgivningsforløbet. Vi fik god feedback på vores projektprospekt og en masse inspiration og input.   

Et rådgivningsforløb indebærer en løbende dialog og rådgivning af fonden, som vil ende ud med et "konkurrence-vindende" projekt. Herefter vil vi så vil kunne gå videre og ansøge om midler fra fonde, inklusiv Lokale og Anlægsfonden. Med fondens rådgivning vil vi kunne sikre projektets interesse og relevans overfor øvrige fonde og samarbejdet med Lokale og Anlægsfonden anskues som et kvalitetsstempel.

Vi ser frem til et spændende forløb! 

26.6.2020: Arbejdsgruppen på tur
Arbejdsgruppen for projektet var på research i Varde og Vadehavet. Her var vi på besøg på Museum Tirpitz og Vadehavscentret og hørte i detaljer om de to meget imponerende projekter. Det var både inspirerende og lærerigt i forhold til udviklingen af Oplevelses- og Søsportscenter projektet. Vi er også rigtig glade for at kunne tilføje Vadehavscentret og Tirpitz Museet til vores Advisory Board  

11.6.2020: Politisk Styregruppemøde
Torsdag d. 11/6 afholdtes der møde i styregruppen for projektet. Se referatet fra mødet her 

28.4.2020: Beslutning om fælles koordinering
Fælles koordinering imellem Oplevelsescenteret for Østersturisme og Søsportscenteret, samt en fælles organisation for de to projekter blev endeligt besluttet i Kommunalbestyrelsen. Læs mere her