Nye stærke kræfter på turismefronten

Dansk Kyst og Naturturisme vil rådgive og bidrage med ekspertise til projektet.

Tirsdag d. 8/9 2020 mødtes dele af arbejdsgruppen med Jacob R. Kirkegaard Larsen om projektet. Dansk Kyst og Naturturisme har en stærk profil i dansk outdoor turisme og destinationsudvikling. Blandt spændende projekter kan nævnes Forretningsklynger i Nationalpark Mols Bjerge, med blandt andet etablering af en digital oplevelsesportal - med rivende succes.

Jacob finder vores projekt utrolig spændende og ser et stort potentiale, netop i koblingen imellem de tre søjler af projektet. Det er ikke set andre steder.

Som en pendent til Lokale og Anlægsfonden vil Dansk Kyst og Naturturisme rådgive fremadrettet og bidrage med en vigtig tyngde på turismefronten.

Vi glæder os til samarbejdet!